Okupācijas varas

Okupācijas varas

1940. gadā daļu Dimšām piederošās zemes nomāja zemnieks Budreika. Tomēr muižas zemes tika konfiscētas un iekļautas Valsts zemes fondā. Padomju vara nespēja īstenot savu plānu – izveidot Ilzenbergā padomju saimniecību vai izdalīt bezzemniekiem un sīkzemniekiem, jo sākās Padomju Savienības un Vācijas karš, Lietuvu okupēja vācu karaspēks.

Kad 1944. gadā Sarkanā Armija vācu armiju izdzina no Lietuvas, šeit tika atjaunota padomju vara un atjaunoja muižniekiem un lielajiem zemniekiem piederošās zemes konfiskāciju, valsts pārņēma arī bez īpašniekiem palikušo zemi un īpašumus.

Ilzenbergas muiža 1948. gada maijā nonāca kolhozā „Aušra”. 1950. gadā kolhozam „Aušra” pievienoja kolhozus „Laisvė”, „Keturi ežerai” un „Pažanga”. 1958. gadā kolhozs „Aušra” tika pārveidots par Onušķu padomju saimniecību. Kopējā saimniecības platība bija 2434,67 ha, tagā dzīvoja 243 ģimenes. Saimniecība saņēma ordeni „Goda zīme”, kas bija liels novērtējums tajos laikos, to piešķīra tikai lielām un produktīvām saimniecībām. Pie Ilzenbergas muižas 1959.–1966. gadā notika svētki. Tagadējā terasē, kas atrodas blakus muižai, bija laukums, kur notika dziesmu svētki, zaļumballes, citi pasākumi. Ilzenbergas muiža bija galvenā cilvēku pulcēšanās vieta Onušķu apkārtnē. 1963. gada 22. maijā ar Rokišķu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Ilzenbergas parks tiek iekļauts aizsargājamo parku sarakstā. Par parka aizsardzību un pienācīgu uzraudzību atbildīgais ir Onušķu padomes saimniecības vadītājs.

Padomju laikā (ap 1966. gadu) muižu iegādājās Paņevēžas uzņēmums „Ekranas”. Šo saimnieku laikā muiža atdzima: sāka restaurēt lielos vīna pagrabus, mainījās muižas ārējais izskats un iekšiene. Lielajā zālē notika pasākumi, tika izveidotas dzīvojamās istabas. Pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas muiža tika nodota valsts pārziņā. Tad muiža palika pilnīgi bez uzraudzības. 2003. gadā muiža tika privatizēta. Atkal vienā juridiskā vienībā tika apvienota lielākā daļa izkaisīto muižas būvju un zemju, pašlaik Ilzenbergas muižai pieder vairāk nekā 220 ha zemes apkārtnes teritorijās.

Our website is protected by DMC Firewall!