Bajorai Dimšos ir Majoresku

Bajorai Dimšos ir Majoresku

Dimšų giminės herbas

Ilzenbergo dvaro savininkai iki II pasaulinio karo buvo Dimšos – Eugenijus Dimša (Eugeniusz Dymsza) (1853-1918), kilęs iš Zdoniškės, jis 1896 metais nupirko Ilzenbergo dvarą. Eugenijus Dimša mokėsi Mintaujos gimnazijoje, vėliau baigė studijas Aukštojoje kelių ir komunikacijos mokykloje Peterburge.

Eugenijaus Dimšos uošvis Titus Livijus Majoresku

Viešėdamas pas savo pusseserę Liudviką Dimšaitę iš Svirtunų, Kauffing dvare, Vokietijoje Eugenijus Dimša susipažino su dešimčia metų jaunesne rumune Livija Majoresku (Livia Maiorescu, 1863-03-28 – 1946-08-28). Apie 1892 m. jiedu susituokė. 

Livijos tėvas Titus Livijus Majoresku (Titu Liviu Maiorescu, 1840-1917) – garsus rumunų literatūros kritikas ir politikas, įtakingiausios XIX a. Rumunijos intelektualinės ir politinės organizacijos „Junimea“ steigėjas. Ėjo aukštas pareigas Rumunijos vyriausybėje: 1874 m. paskiriamas švietimo ministru, 1910-1914 m. – užsienio reikalų ministras, 1912-1914 m. – ministras pirmininkas. Jo vardu pavadintas vienas iš Bukarešto universitetų.

Po vyro Eugenijauis Dimšos mirties dvarą paveldėjo jo žmona Livija ir dvi dukros, 1919 m. Livia Dimša išvyksta su dukromis pas giminaitės vyrą Kaufinge, kur deponuoja urną su Eugenijaus Dimšos pelenais į Busse šeimos kapą. Neilgai trukus Dimšų šeima išvyksta į Varšuvą.

1920 m. kovo mėnesį Dimšų šeimas grįžta į nuniokotą Ilzenbergo dvarą, kur po visų formalumų, susijusių su žemės ūkio reforma Lietuvoje, Livia-motina ir Livia-dukra praleidžia sekančius 20 gyvenimo metų. Taigi iki 1940 m. Ilzenbergo dvaras priklausė dukroms Livijai ir Janinai Teresai. Dimšų šeima po žemės reformos (1935 m.) Lietuvoje  valdė 293,9 ha žemės ir 104 ha vandenų plotą.

dimsu seimaEugenijus ir Livija Dimšos susilaukė trijų dukrų (57, 58, 59 pav.): Janinos Klaros (1894-11-17, Novorosijske – 1991-10-25, Varšuvoje), Livijos Emilijos (1899-03-09, Peterburge – 1970-02-16, Vroclave, netekėjusi), Eugenijos (1902 m. Peterburge, mirė vaikystėje 1905 m. ir palaidota ant kalvelės prie kelio į Onuškį prie pat  Ilzenbergo).

Vykstant Antrajam pasauliniui karui, 1940 m. Sovietų Sąjunga, realizuodama Molotovo-Ribentropo paktą (1939-08-23) aneksavo Lietuvą ir prasidėjo krašto sovietizacija. Dvarininkų žemės buvo konfiskuotos, o jiems patiems grėsė tremtis. Todėl 1940 m. rudenį, siekdamos išvengti suėmimo ir tremties, Livija Dimšienė su dukromis ir anūkėmis persikėlė į Vilnių.

Dimšų šeimos gyvenimas Ilzenbergo dvare:

Our website is protected by DMC Firewall!